Copy right: Resources.07/Kungl. Konsthögskolan Arkitektur

Östra Valla

Sankt Kors Fastighets AB
Östra Valla är ett industriområde i Linköping där det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors ska utveckla en hållbar stadsdel med verksamheter, handel och bostäder. Projektet ska bland annat beräkna effekter av olika systemlösningar och skapa fokusgrupper inom olika teknikområden. Det genomförs i samverkan med miljötekniknätverket Cleantech Östergötland, Energikontoret Östra Götaland AB, Linköpings universitet och näringslivskontoret Nulink AB.

Beviljat stöd: 735 000 kr

Läs artikel om projektet i Fastighetstidningen!

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget