Copy right: White Arkitekter

Den kulturella dimensionen

2011-11-16

Människorna formar staden, men staden formar också människorna. Staden är uttryck för mänskligt liv över tid och omfattar en mångfald av ekonomiska och sociala relationer, skaparkraft och innovation. Insikten växer om att kultur spelar en betydelsefull roll för att förverkliga idén om den hållbara staden.

Den 16 november arrangerades ett seminarium på Röhsska museet i Göteborg om den kulturella dimensionen i hållbar stadsutveckling. Moderator var Lena From, Stockholms konst. Genom föreläsningar, praktiska exempel och diskussioner belyste seminariet vilken roll kultur i vid mening kan spela för städers utveckling och hur kultur hänger ihop med miljö, ekonomi och sociala frågor.

Arrangemanget var ett led i en pågående samverkan mellan Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet i syfte att främja en hållbar stadsutveckling. Seminariet genomfördes även i samverkan med Delegationen för hållbara städer, Västra Götalandsregionen och Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

Film och program

Om detta är en fråga som intresserar dig kan du här ta del av seminarium i form av filmer som är är i format för Windows Media och uppdelade i block:

Program för seminarium

Kontaktpersoner:
Lena Dübeck
, Delegationen för hållbara städer
Daniel Nilsson
, Riksantikvarieämbetet

Tillbaka till listan

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget