Copy right: White Arkitekter

Projekt 2009 som fick ekonomiskt stöd

För 2009 års ekonomiska stöd kom det totalt in 78 ansökningar fördelade på 24 investeringsprojekt och 54 planeringsprojekt. Efter en första utvärdering blev sju investeringsprojekt och sjutton planeringsprojekt föremål för en fördjupad prövning. Den 14 december 2009 beslutade Delegationen att bevilja över 130 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till tre investeringsprojekt och fjorton planeringsprojekt.

Investeringsprojekt

  • Läs mer om de investeringsprojekt delegationen beviljade stöd 2009, under "Nya skyltfönster": Investeringsprojekt

Planeringsprojekt

  • Läs mer om de planeringsprojekt delegationen beviljade stöd 2009, under "Nya skyltfönster": Planeringsprojekt 2009

 

Till pressmeddelande: Över 130 miljoner kronor i stöd till hållbara stadsutvecklingsprojekt 

 

Ansökan 2009

Uppföljning och redovisning av projekt 2009

Vid frågor som gäller uppföljning och redovisning av projekt som fått ekonomiskt stöd 2009 hänvisar vi till Boverket, telefon 0455-35 30 00.

Ansökningsblankett 2009
Ansökningsblankett 2009

Sammanställning av projekten som ansökt om 2009 års ekonomiska stöd
Projektsammanställning investerings- och planeringsprojekt

Beskrivningar av projekten som ansökt om 2009 års ekonomiska stöd. (Ansökan där sökande begärt sekretess finns ej med)
Investeringsprojekt

Planeringsprojekt

Sammanställning av de projekt som gick vidare till fördjupad prövning
Projektsammanställning fördjupad prövning

Kompletteringstabell 2009 till de projekt som var föremål för fördjupad prövning av statligt stöd för investeringar
Kompletteringstabell 2009

 

 


 

Blankett för förskottsutbetalning

För de sökande som har beviljats stöd finns en blankett för förskottsutbetalning som kan fyllas i digitalt, skrivas ut och postas till Boverket (adress finns på blanketten).

Blankett: Ansökan om förskott

 


 

 

 

 

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget