Copy right: White Arkitekter

The Delegation for Sustainable Cities - a national arena for sustainable urban development

The Government has remodelled the Environmental Advisory Council so that it includes, as of 2008, the Delegation for Sustainable Cities – a national arena for sustainable urban development. The delegation is appointed by the Government from 2008-2010.

The role of the Delegation for Sustainable Cities is to work for the sustainable development of cities, urban communities and housing areas. The Delegation stimulates work for urban environments that are attractive and function well over the long term, where high quality of life goes hand in hand with a better environment, economic growth, social cohesion and reduced climate impact. 

The Delegation for Sustainable Cities will:

  • manage the grants for the development of sustainable cities;
  • promote integrated cross-sectoral planning;
  • promote cooperation in urban devolopment projects between business, municipalities and other actors as well as public participation;
  • assist the export of environmental technology and promote international cooperation on the development of sustainable cities;
  • contribute to the development and dissemination of knowledge; and
  • gather and spread information about interesting Swedish and international examples.

For more information about The Delegation for Sustainable Cities, please see the folder The Delegation for Sustainable Cities

For information about the government support for the development of sustainable cities, please see the folder
Information on government support

 

Contact information 

Address
Delegation for Sustainable Cities/Environmental Advisory Council
Vasagatan 8 - 10
SE-103 33 Stockholm, Sweden
Switchboard +46 8 405 10 00
Website: www.hallbarastader.gov.se

Chair
Peter Örn

Members
Acko Ankarberg, Municipal Commissioner, Jönköping Municipality
Kerstin Blix, Consultant
Eivor Bucht, Professor, Swedish University of Agricultural Sciences
Kurt Eliasson, CEO, Swedish Associaltion of Municipal Housing Companies
Anders Hallersjö, Director, Swedish Trade Council
Anders Larsson, Consultant, Thetis AB
Stellan Lundberg, Unit Head, ÅF Infraplan AB
Katarina Pelin, Director, City of Malmö
Ulf Ranhagen, Professor, Royal Institute of Technology/SWECO
Lars Reuterswärd, Head of Division, UN-HABITAT
Jan-Eric Sundgren, Director, AB Volvo
Erland Ullstad, Architect, Växjö Municipality
Janna Valik, Director-General, National Board of Housing, Building and Planning
Bengt Wånggren, Head of Development, Swedish Property Federation

Secretariat
Pernilla Knutsson, Director
+46 8 405 21 33, pernilla.knutsson@environment.ministry.se

Åsa Guilamo, Special Adviser
+46 8 405 26 40, asa.guilamo@environment.ministry.se

Christina Leideman, Special Adviser
+46 8 405 27 65, christina.leideman@environment.ministry.se

Katarina Schylberg, Special Adviser
+46 8 405 58 16, katarina.schylberg@environment.ministry.se

Eva Batke Jeppsson, Information Officer
+46 8 405 21 03, eva.batke-jeppsson@environment.ministry.se

Malin William-Olsson, Administrative Assistant
+46 8 405 24 34, malin.william-olsson@adm.ministry.se

 

Environmental Advisory Council
The Environmental Advisory Council has been the Government’s advisory body on environmental matters since 1968. The composition and tasks of the Council have varied over time. One important task has been to give the Government advice on topical questions or future issues related to the environment.

Former tasks The Environmental Advisory Council consisted in the years of 2007 - 2008 of a Scientific Council on Climate Issues and the Climate Committee. For more information about the Scientific Council on Climate Issues and the Climate Committee, please see http://www.sou.gov.se/mvb/english/index.htm, "Former activities".

Ministry of the Environment
The Ministry of the Environment is responsible för environment issues and construction. The ministry also has the overall responsibility for coordination the Government's work on sustainable development. Please see http://www.sweden.gov.se/sb/d/2066.

 

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget