Copy right: White Arkitekter

Projekt och beslut 2011

För 2011 års ekonomiska stöd kom det totalt in 70 ansökningar och av dem gick 31 planeringsprojekt och en investeringsåtgärd vidare i bedömningen. Den fördjupade prövningen innebar en avvägning mellan konkurrerande ansökningar där de sökande gavs möjlighet att komplettera ansökan med utökad information. Den 8 december 2011 beslutade Delegationen för hållbara städer att bevilja 15 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till 27 planeringsprojekt och ett investeringsprojekt.

Planeringsprojekt

  • Läs mer om de planeringsprojekt delegationen beviljade stöd 2011, under "Nya skyltfönster": Planeringsprojekt 2011

Investeringsåtgärder

  • Umeå kommun beviljas 300 000 kr för "Visualisering av stadens/stadsdelens systemsyn - Hållbara Ålidhem"

Till pressmeddelande: 27 hållbara stadsbyggnadsprojekt får stöd 2011

 

Ansökan 2011

Uppföljning och redovisning av projekt 2011

Vid frågor som gäller uppföljning och redovisning av projekt som fått ekonomiskt stöd 2011 hänvisar vi till Boverket, telefon 0455-35 30 00.

Ansökningsblankett 2011
Ansökningsblankett för planeringsprojekt

Information om statligt stöd till utveckling av hållbara städer 2011 - 2012
Informationsfolder om statligt stöd

Sammanställning av projekten som ansökt om 2011 års stöd
Ansökningar för 2011

Beskrivningar av projekten som ansökt om 2011 års ekonomiska stöd. (Ansökan där sökande begärt sekretess finns ej med)
Beskrivningar sökande projekt

Sammanställning av de projekt som gick vidare till fördjupad prövning 2011
Projektsammanställning fördjupad prövning


Blankett för förskottsutbetalning

För de sökande som har beviljats stöd finns en blankett för förskottsutbetalning som kan fyllas i digitalt, skrivas ut och postas till Boverket (adress finns på blanketten).

Blankett: Ansökan om förskott 

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget