Copy right: White Arkitekter

Projekt och beslut 2012

För 2012 års ekonomiska stöd kom det totalt in 103 ansökningar och av dem gick 47 vidare i bedömningen. Den fördjupade prövningen innebar en avvägning mellan konkurrerande ansökningar där de sökande gavs möjlighet att komplettera ansökan med utökad information. Den 20 september 2012 beslutade Delegationen för hållbara städer att bevilja 19 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till 34 planeringsprojekt och tre investeringsåtgärder.

Planeringsprojekt 2012

  • Läs mer om de planeringsprojekt delegationen beviljade stöd 2012, under "Nya skyltfönster": Planeringsprojekt 2012

Investeringsåtgärder 2012

  • Malmö stad beviljas 405 000 kr för "Lokal för möten mellan teknik och människa".
  • Borås stad beviljas 1 500 000 kr för "Modulär cykelparkering som ett skalbart sätt att utveckla cykelparkering".
  • Fastighets AB Kullen Krokslätt Söder beviljas 336 000 kr för "Kängurun 21 - Stirlingmotor".

 

Till pressmeddelande: Nittioåtta hållbara stadsbyggnadsprojekt har fått stöd när Delegationen för hållbara städer summerar regeringsuppdrag

 

Ansökan 2012

Uppföljning och redovisning av projekt 2012

Vid frågor som gäller uppföljning och redovisning av projekt som fått ekonomiskt stöd 2012 hänvisar vi till Boverket, telefon 0455-35 30 00.

Ansökningsblankett 2012
Ansökningsblankett för planeringsprojekt

Information om statligt stöd till utveckling av hållbara städer 2011 - 2012
Informationsfolder om statligt stöd

Sammanställning av projekten som ansökt om 2012 års stöd
Ansökningar för 2012

Beskrivningar av projekten som ansökt om 2012 års ekonomiska stöd. (Ansökan där sökande begärt sekretess finns ej med)
Beskrivningar sökande projekt

Sammanställning av de projekt som gick vidare till fördjupad prövning 2012
Ansökningar som gått vidare till fördjupad prövning 2012

Tabell för kompletterande uppgifter avseende klimateffekter och ekonomi inför den fördjupade prövningen år 2012
Kompletteringstabell 2012

 


Blankett för förskottsutbetalning

För de sökande som har beviljats stöd finns en blankett för förskottsutbetalning som kan fyllas i digitalt, skrivas ut och postas till Boverket (adress finns på blanketten).

Blankett: Ansökan om förskott


 

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget