Copy right: White Arkitekter

Delegationens rapporter till regeringen

Delegationen för hållbara städer har årligen lämnat verksamhetsrapporter till regeringen. I juni 2012 lämnades rapporter avseende två regeringsuppdrag: Hinder för hållbar stadsutveckling och Förslag till fortsatt arbete. I december 2012 lämnades en slutredovisning.

Rapport om Delegationens verksamhet 2009

Läs mer om Delegationens verksamhet 2009 i rapporten

Rapport om Delegationens verksamhet 2008 - 2010

Läs mer om Delegationens verksamhet 2008 - 2010 i rapporten

Rapport om Delegationens verksamhet 2011

Läs mer om Delegationens verksamhet 2011 (bilagor finns länkade sid 19)


Rapport juni 2012: 
Femton hinder för hållbar stadsutveckling


Bilagor till Femton hinder för hållbar stadsutveckling    

Bilaga Kunskapsöversikt
Bilaga Underlagsrapport 


Rapport juni 2012: 
Förslag till fortsatt arbete för hållbar stadsutveckling 


Bilaga till Förslag till fortsatt arbete för hållbar stadsutveckling

Bilaga Förslag fortsatt arbete för hållbar stadsutveckling


Delegationen för hållbara städers slutredovisning december 2012 

Slutredovisning Delegationen för hållbara städers verksamhet 2012


Bilagor till delegationens slutredovisning

Bilaga 1. Uppdragsbeskrivning 2008-09-05


Bilaga 2. Kommittédirektiv M2011:01Bilaga 3. Ställ om nu!Bilaga 4. Förordningen år 2009 och 2010Bilaga 5. Förordningen år 2011 och 2012Bilaga 6. Ansökningsblankett för planeringsprojektBilaga 7. Ansökningsblankett för investeringsåtgärderBilaga 8. Beviljat stöd 2009-2012Bilaga 9. Blankett kompletteringstabell klimateffekt och ekonomiBilaga 10. Anteckningar från besöksresor till stödprojektBilaga 11. Program seminarium om planeringsprojekt februari 2012Bilaga 12. Program för nätverksträff med planeringsprojektBilaga 13. Program för konferens Plats för stadsliv april 2012Bilaga 14. Referat från konferensen Plats för stadsliv april 2012Bilaga 15. Internationell utblickBilaga 16. Anteckningar från konferens om it och hållbar utvecklingBilaga 17. Dokumentation export av kommunal kompetensBilaga 18. Dokumentation om nätverket StadsbyggnadsdialogenBilaga 19. Dokumentation från konferensen Stadens sociala sambandBilaga 20. Rapport om byggemenskaperBilaga 21. Delegationens förslag till FoI-propositionenBilaga 22. Hållbar stadsutveckling som ett strategiskt FoI-områdeBilaga 23. Debattartikel i Dagens Samhälle april 2012Bilaga 24. Anteckningar tvärsektoriella perspektiv i utbildningarBilaga 25. Kartläggning tvärsektoriella perspektiv i högre utbildningarBilaga 26. Referat från hearing om hinder mars 2012Bilaga 27. Referat från seminarium om statlig stadspolitik juli 2012Bilaga 28. Delegationens aktiviteter under 2012


Bilaga 29. Konferenser under hela uppdragsperiodenBilaga 30. Informationsfolder om ekonomiska stödet 2012Bilaga 31. Exempel på nyhetsbrev Delegationen för hållbara städerBilaga 32. Delegationen för hållbara städer - erfarenheter hittillsBilaga 33. Delegationens stödprojekt 2009-2011Bilaga 34. Tilläggsblad om projekt som fått stöd 2012


Bilaga 35. Inbjudan till konferens Arena hållbar stadBilaga 36. Program för konferens Arena hållbar stadBilaga 37. Anteckningar från konferens Arena hållbar stadBilaga 38. Program Building Sustainability Sweden oktober 2012Bilaga 39. Riktlinjer om jävBilaga 40. Modell för framgångsrik samverkanBilaga 41. Forskning om städer och hållbar stadsutvecklingBilaga 42. Research on cities and sustainable urban developmentBilaga 43. Sustainable urban development projectsBilaga 44. Experiences and conclusions so farBilaga 45. Take action now!

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget