Copy right: White Arkitekter

Exempelsamlingar

ByggaBoDialogen

ByggaBoDialogen 2003 - 2009 var ett samarbete mellan företag, kommuner och regeringen för att få en utveckling mot en hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige. Genom frivilliga åtaganden inom ByggaBoDialogen ville aktörerna i näringslivet nå längre än lagar och regler.

Projektet Det goda samtalet bygger på en förståelse för att dagens metoder i samhällsplaneringen behöver förbättras för en ökad samordning av frågorna och för en aktiv medverkan från alla berörda; enskilda, myndigheter, verk, organisationer, näringsliv och förvaltningar kring gemensamma mål. Det goda samtalet är inte en fastlagd metod inom fysisk planering. Det är en inställning till att skapa dialog, lyssna till och förstå andras argument utan att konfrontera eller äventyra vad övriga måste uppnå.

 

 

 

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget