Boverkets uppföljning av projekt

Vid frågor som gäller uppföljning och redovisning av projekt som fått ekonomiskt stöd kontakta Boverket, telefon 0455-35 30 00. Nedan finns en pdf med den information som är framtagen av Boverket för uppföljning av projekten.

Ladda hem pdf om Boverkets uppföljning av projekt. 

Boverkets webbplats: www.boverket.se

Här kan du ladda ned Delegationen för hållbara städers logotype som pdf. Använd gärna logotypen i rapporter och informationsmaterial som rör stödprojekt. För att kunna använda logotyperna behöver du ett bildbehandlingsprogram som t.ex Photoshop samt Acrobat professional eller motsvarande.

Logotyper

 

      

    

 

 


Denna webbplats är arkiverad och uppdateras inte sedan 2012-12-31.

Information om Delegationen för hållbara städers stödprojekt finns på Boverkets webbplats.

På Boverkets webbplats kan du även hitta nyheter, seminarier och konferenser med koppling till projekten. Här finns också information om det fortsatta arbetet med hållbara städer,Plattform för hållbar stadsutveckling.

 

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget