Copy right: White Arkitekter

Delegationens publikationer

Delegationen för hållbara städers publikationer finns på svenska och på engelska. Här kan du ladda ned dem.

Policyskrift:

Ställ om nu!

Informationsblad med sammanfattning och slutsatser: Ställ om nu!  

Policyskrift engelsk version:

Take Action Now!


Rapport:
Femton hinder för hållbar stadsutveckling


Bilagor:    

Femton hinder för hållbar stadsutveckling - Kunskapsöversikt

  

Femton hinder för hållbar stadsutveckling - Underlagsrapport 


Rapport:
Förslag till fortsatt arbete för hållbar stadsutveckling 

Bilaga:

Förslag fortsatt arbete för hållbar stadsutveckling

 


Broschyr: Hållbara stadsbyggnadsprojekt

Ladda ned broschyren här!


Broschyr: Projekt 2012

Ladda ned broschyren här!Broschyr: Sustainable Urban Projects

Ladda ned broschyren här!Broschyr: Delegationen för hållbara städer - erfarenheter hittills 


Ladda ned broschyren här!


Broschyr: The Delegation for Sustainable Cities

Download the booklet here!

 

 

 

 

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget