Fullsatt på Arena hållbar stad!

Med mer än 430 anmälda måste vi tyvärr stänga möjligheten att anmäla sig till konferensen. Dokumentation kommer att erbjudas via arrangörernas webbplatser.

Om konferensen

I december 2012 slutför Delegationen för hållbara städer sitt uppdrag och Naturvårdsverkets bidragssystem LIP (Lokala investeringsprogram) och Klimp (Klimatinvesteringsprogram) slutrapporteras. Vilken betydelse har de statliga satsningarna haft? Vad har vi gjort och vad har vi lärt? Arena hållbar stad visar på och diskuterar goda exempel, resultat och erfarenheter.

Mistra Urban Futures, Vinnova och många fler tar arbetet med hållbar stadsutveckling i framkant vidare. Hur ser de nya satsningarna ut? Vilka är aktörerna och nätverken? 

 

Konferensens innehåll

Ladda ned inbjudan och kortversion av programmet.  

Ladda ned detaljprogrammet!

På vår blogg Arena hållbar stad på Arkitekturmuseums portal kan du ta del av blogginlägg kring konferensen och även se slutdokumentation och sammanställningen efter konferensen. Läs Delegationens text om en hållbar stad.

Arena hållbar stad pågår den 6 -8 november i Göteborg.