Copy right: White Arkitekter

Projekt 2010 som fick ekonomiskt stöd

För 2010 års ekonomiska stöd kom det totalt in 92 ansökningar fördelade på 33 investeringsprojekt och 59 planeringsprojekt. Efter en första utvärdering blev åtta investeringsprojekt och sexton planeringsprojekt föremål för en fördjupad prövning. Den 25 november 2010 beslutade Delegationen att bevilja över 190 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sex investeringsprojekt och fjorton planeringsprojekt.

Investeringsprojekt 2010

  • Läs mer om de investeringsprojekt delegationen beviljade stöd 2010, under "Nya skyltfönster": Investeringsprojekt

Planeringsprojekt 2010

  • Läs mer om de planeringsprojekt delegationen beviljade stöd 2010, under "Nya skyltfönster": Planeringsprojekt 2010

Till pressmeddelande: 190 miljoner kronor i stöd till hållbara stadsutvecklingsprojekt

 

Ansökan 2010

Uppföljning och redovisning av projekt 2010

Vid frågor som gäller uppföljning och redovisning av projekt som fått ekonomiskt stöd 2010 hänvisar vi till Boverket, telefon 0455-35 30 00.

Ansökningsblankett för investeringsprojekt
Ladda ned ansökningsblankett för investeringsprojekt

Ansökningsblankett för planeringsprojekt
Ladda ned ansökningsblankett för planeringsprojekt

Information om statligt stöd till utveckling av hållbara städer
Ladda ned informationsfolder

Sammanställning av projekten som ansökt om 2010 års stöd
Ansökningar för 2010

Beskrivningar av projekten som ansökt om 2010 års ekonomiska stöd, hittar du nedan. (Ansökan där sökande begärt sekretess finns ej med).

Investeringsprojekt

Planeringsprojekt

Sammanställning av de projekt som gick vidare till fördjupad prövning 2010
Projektsammanställning fördjupad prövning

Tabell för kompletterande uppgifter avseende klimateffekter och ekonomi inför den fördjupade prövningen år 2010
Kompletteringstabell 2010

 


Blankett för förskottsutbetalning

För de sökande som har beviljats stöd finns en blankett för förskottsutbetalning som kan fyllas i digitalt, skrivas ut och postas till Boverket (adress finns på blanketten).

Blankett: Ansökan om förskott


Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget