Delegationens stödprojekt

Här presenteras en förteckning över alla de projekt som fått stöd av Delegationen för hållbara städer 2009-2012. Projektbeskrivning för varje enskilt projekt går att finna genom att klicka på länken efter projektnamnet i förteckningen. I vänsterspalten kan du dessutom hitta investeringsprojekten samt planeringsprojekt sorterade på det år de beviljades stöd.

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Stödprojekt 2012

Planeringsprojekt 2012

 • Falu kommun, Trafik- och Fritidsförvaltningen, beviljas 135 000 kr för "Från gruva till grönsak - program för stadsodling i Falun". Läs mer!
 • Eksta Bostads AB, i Kungsbacka, beviljas 75 000 kr för "Kolla Parkstad kvarter 15, 16 och 17". Läs mer!
 • Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljas 296 136 kr för "Planeringsunderlag för hållbara orter". Läs mer!
 • Vetlanda kommun, Tekniska kontoret, beviljas 102 000 kr för "Klimatsmart ungdom Vetlanda". Läs mer!
 • Vetlanda kommun, Tekniska kontoret, beviljas 150 000 kr för "Cykla! Cykelplan för Vetlanda kommun". Läs mer!
 • Värnamo kommun beviljas 480 000 kr för "Hållbar stadsutveckling - Prostsjöområdet". Läs mer!
 • Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret, beviljas 151 000 kr för "Hållbar stadsdel i Luleå". Läs mer!
 • Helsingborgs stad beviljas 810 000 kr för "Dialogmodell 3.0 för DrottningH, med ungdomar i fokus". Läs mer!
 • Hässleholm Miljö AB beviljas 315 000 kr för "KOM till Hässleholm - Källsortering i Offentliga Miljöer till Hässleholm". Läs mer!
 • Kristianstads kommun beviljas 300 000 kr för "NÖ Vilan - vitaliserande stadsutveckling i Kristianstad Vattenrike". Läs mer!
 • Landskrona stad beviljas 225 000 kr för "Hållbara Karlslund - en viktig pusselbit i en expansiv region". Läs mer!
 • Lomma kommun beviljas 600 000 kr för "Lomma hamn - hållbar stadsdel .3". Läs mer!
 • Riksbyggen ekonomisk förening i Malmö beviljas 60 000 kr för "Miljonprogramsområdet Holma". Läs mer!
 • Ängelholms kommun beviljas 81 000 kr för "Hållbarhetscertifiering av stadsdelar i mindre kommuner - ett pilotprojekt". Läs mer!
 • KTH, Centrum för Hälsa och Byggande, beviljas 1 620 000 kr för "Det kretsloppsanpassade växthuset som bostadskomplement". Läs mer!
 • Järfälla kommun, kommunledningskontoret, beviljas 1 480 000 kr för "Kajer mot det gröna, hållbara gränssnitt mellan stad o land". Läs mer!
 • Nacka kommun, Park- och Naturenheten, beviljas 201 000 kr för "Visualisera och värdera ekosystemtjänster i kommunal samhällsplanering". Läs mer!
 • Föreningen för Byggemenskaper beviljas 149 430 kr för "Planeringsplattfom och projektportal för Byggemenskaper". Läs mer!
 • Jernhusen AB beviljas 259 500 kr för "Minskade utsläpp av växthusgaser genom förtätning av stationsnära lägen". Läs mer!
 • KTH Miljöstrategisk analys beviljas 500 000 kr för "Förnya en ny stad - vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad?" Läs mer!
 • Stockholm Business Region Development beviljas 270 000 kr för "Högdalen 2020 - ett industriområde i världsklass". Läs mer!
 • Södertälje kommun, Samhällsbyggnadskontoret, beviljas 1 920 000 kr för "Ronna - den hållbara stadsdelen i den hållbara kommunen". Läs mer!
 • Värmdö kommun beviljas 180 000 kr för "Från iskyla till sommarvärme". Läs mer!
 • Partnerskap Inland - Akademi Norr, beviljas 524 700 kr för "Koordinerad kraftsamling - Attraktiva platser". Läs mer!
 • Umeå kommun beviljas 300 000 kr för "Hållbara städer i Norden". Läs mer!
 • Inobi AB i Göteborg beviljas 240 000 kr för "Konceptplattform för Resilienskvarter". Läs mer! 
 • Mistra Urban Futures, Chalmers, beviljas 900 000 kr för "Teknikutveckling, kunskaps- och kapacitetsbyggande för stadsnära matproduktion". Läs mer!
 • ÖrebroBostäder AB beviljas 292 800 kr för "Modell för analys och uppföljning av social hållbarhet i stadsbyggnadsprojekt". Läs mer!
 • Örebro kommun beviljas 400 000 kr för "Utvärdering av två innovativa arbetsmarknadssatsningar med mångfaldsinriktning". Läs mer!
 • Linköpings kommun beviljas 1 200 000 kr för "Klimatfaktorer och klimatrevision som verktyg vid byggandet av Vallastaden". Läs mer!
 • Sankt Kors Fastighets AB i Linköping beviljas 735 000 kr för "Östra Valla". Läs mer!
 • Motala kommun beviljas 858 000 kr för "Motala Cykelstad 2015". Läs mer!
 • Malmö Högskola beviljas 381 300 kr för "GröntSpel för urban omställning". Läs mer!
 • Stadsliv AB beviljas 360 000 kr för "Hållbara handelsetableringar, strategier, incitament, styrmedel och praktiska lösningar". Läs mer!

Investeringsåtgärder 2012

 • Malmö stad beviljas 405 000 kr för "Lokal för möten mellan teknik och människa".
 • Borås stad beviljas 1 500 000 kr för "Modulär cykelparkering som ett skalbart sätt att utveckla cykelparkering".
 • Fastighets AB Kullen Krokslätt Söder beviljas 336 000 kr för "Kängurun 21 - Stirlingmotor".

Stödprojekt 2011

Planeringsprojekt 2011

 • Botkyrka kommun beviljas 1 200 000 kr för "Alby stadsbyggnadsidé". Läs mer!
 • Täby kommun beviljas 153 000 kr för "Fördjupat hållbarhetsprogram för Västra Roslags-Näsby, Stationssamhälle 3.0". Läs mer!
 • Spridd AB beviljas 940 800 kr för "Byggrupper - nya bostadsformer för en blandad och miljösmart stad". Läs mer!
 • Stockholms stad, exploateringskontoret, beviljas 600 000 kr för "Norra Djurgårdsstaden - en miljöprofilerad stadsdel i världsklass". Läs mer!
 • Kungl. Konsthögskolan beviljas 276 000 kr för "Urban Futures". Läs mer!
 • NCC AB beviljas 1 500 000 kr för "Svenskanpassning av certifieringssystem för stadsdelar". Läs mer!
 • Föreningen för samhällsplanering (FFS) beviljas 269 400 kr för "Planning and sustainable urban development in Sweden". Läs mer!
 • TUB Trafikutredningsbyrån beviljas 285 000 kr för "Processutveckling för goda cykelparkeringar vid befintliga kollektivtrafiknoder". Läs mer!
 • WSP Sverige AB samt samarbetspartners beviljas 390 000 kr för www.hallplatsen.nu - en mötesplats för hållbar stadsutveckling. Läs mer!
 • IVL Svenska Miljöinstitutet samt samarbetspartners beviljas 412 500 kr för "Hållbarhetscertifiering av befintliga områden". Läs mer!
 • Akademiska Hus Stockholm AB beviljas 600 000 kronor för "Albano - social-ekologisk stadsdel, delprojektet Integrerad småskalig energiproduktion". Läs mer!
 • Håbo kommun beviljas 150 000 kr för "Studie av kreativa lösningar för minskat parkeringsbehov". Läs mer!
 • WSP Sverige AB beviljas 237 000 kr för "Skolans roll i Hållbarhetscertifiering av stadsdelar". Läs mer!
 • Malmö stad beviljas 225 000 kr för "Hållbarhetscertifiering i praktiken av en stadsdel i Malmö". Läs mer!
 • Malmö stad beviljas 827 842 kr för "Bygga om Dialogen". Läs mer!
 • Sustainable Business Hub Scandinavia AB beviljas 900 000 kr för "SUD - Den skånska modellen för export av hållbar stadsutveckling". Läs mer!
 • Malmö stad beviljas 240 000 kr för "Kommission för ett socialt hållbart Malmö". Läs mer!
 • Helsingborgs stad beviljas 750 000 kr för "Stadens ljud - samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet". Läs mer!
 • Projekt H+, Helsingborgs stad med samarbetspartner beviljas 1 020 000 kr för "EVAA - Integrerad systemlösning inom Energi-VA-Avfall; teknisk förstudie". Läs mer!
 • Partille kommun beviljas 447 825 kr för "Lärande och delaktighet för Partille och planeten". Läs mer!
 • Göteborgs stad beviljas 250 000 kr för "Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen". Läs mer!
 • Bergsjön 2021 i Göteborg beviljas 300 000 kr för "Bergsjön 2021 - Planering för förnyelse av stadsdelen Bergsjön". Läs mer!
 • Västfastigheter, Västra Götalandsregionen, beviljas 1 800 000 kr för "Utvecklingsplan för Östra sjukhuset". Läs mer!
 • Ulricehamns kommun beviljas 240 000 kr för "Strategi för en levande stad". Läs mer!
 • Örebro kommun beviljas 360 000 kr för "En cykelstad för alla"'. Läs mer!
 • Örebrobostäder AB beviljas 150 000 kr för "Mitt Gröna Kvarter - Utvärdering". Läs mer!
 • Bostaden i Umeå AB beviljas 408 900 kr för "Validering, lärande och utvärdering av hållbarhetsmål i Hållbara Ålidhem". Läs mer!

Investeringsåtgärder 2011

 • Umeå kommun beviljas 300 000 kr för "Visualisering av stadens/stadsdelens systemsyn - Hållbara Ålidhem"

 

Stödprojekt 2010

Planeringsprojekt 2010

 • Jönköpings kommun beviljas 2 600 000 kronor för "Hållbara transporter - ryggraden i den hållbara staden". Läs mer!
 • Länsstyrelsen i Skåne län beviljas 114 000 kronor för "Planeringsverktyg för beräkning av koldioxidutsläpp i blandstad". Läs mer!
 • KTH, avd för Urbana och Regionala Studier beviljas 1 300 000 kronor för "Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer". Läs mer!
 • IVL Svenska Miljöinstitutet AB beviljas 150 000 kronor för "Samverkansplattform för eko-innovationer för hållbara stadsdelar". Läs mer!
 • Ramböll Sverige AB beviljas 385 000 kronor för "Grönskans roll i en klimatsmart stad". Läs mer!
 • Borås stad beviljas 200 000 kronor för "Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering i Borås". Läs mer!
 • Örebro kommun beviljas 600 000 kronor för "Pulsåder i den hållbara staden". Läs mer!
 • Karlstads kommun/Karlstadsbuss beviljas 2 100 000 kronor för "Framtidens kollektivtrafik i Karlstad". Läs mer!
 • Uppsala kommun, Fastighetskontoret beviljas 1 700 000 kronor för "Uppsala - energi i den hållbara staden". Läs mer!
 • Spridd AB beviljas 780 000 kronor för "Från loftgångslänga till framtidens gröna sociala boende". Läs mer!
 • Göteborgs stad beviljas 1 950 000 kronor för "Centrala Älvstaden - vision och strategi". Läs mer!
 • Plantagon International AB beviljas 150 000 kronor för "Plantagon vertical farming, Botkyrka". Läs mer!
 • Plantagon International AB beviljas 150 000 kronor för "Plantagon vertical farming, H+ Helsingborg". Läs mer!
 • Arkitekturmuseet beviljas 900 000 kronor för "Portal till den hållbara staden". Läs mer! 

Investeringsprojekt 2010

 • Örebrobostäder AB beviljas 9 235 000 kronor för "Mitt Gröna Kvarter". Läs mer!
 • Lunds kommun beviljas 48 088 800 kronor för "Den hållbara kunskapsstaden Lund NE". Läs mer!
 • Malmö stad beviljas 52 735 000 kronor för "Hållbar stadsomvandling Malmö, Fokus Rosengård". Läs mer!
 • Göteborgs stad beviljas 35 450 100 kronor för "Hållbar stadsutveckling i Kvillebäcken". Läs mer!
 • Kungälvs kommun beviljas 14 257 350 kronor för "Kongahälla - en aktiv stadsdel i Kungälv". Läs mer!
 • KB Kreativiteten beviljas 17 654 750 kronor för "Nya Krokslätt" i Mölndal. Läs mer!

Stödprojekt 2009

Planeringsprojekt 2009

 • Gällivare kommun beviljas 900 000 kronor för "Nya hållbara Gällivare". Läs mer!
 • AB Gavlegårdarna i Gävle beviljas 600 000 kronor för "Stadsdelsförnyelse Östra Sätra". Läs mer!
 • Haninge kommun beviljas 540 000 kronor för "Hållbar stadsutveckling Albyberg". Läs mer!
 • Kalmar kommun beviljas 120 000 kronor för "Södra Vimpeltorpet". Läs mer!
 • SLU Alnarp beviljas 150 000 kronor för "Stadsodling som drivkraft för hållbar stadsutveckling". Läs mer!
 • Lomma kommun beviljas 1 200 000 kronor för "Miljöuppföljning i Lomma hamn". Läs mer!
 • Lunds kommun beviljas 1 800 000 kronor för "Den Hållbara Kunskapsstaden Brunnshög". Läs mer!
 • KB Kreativiteten i Mölndal beviljas 2 050 000 kronor för "Kv Kängurun 21". Läs mer!
 • Sveriges Arkitekter beviljas 240 000 kronor för "Arkitekt- och planeringstjänster inom hållbar stadsutveckling". Läs mer!
 • Stockholms stad beviljas 1 560 000 kronor för "Norra Djurgårdsstaden - en miljöprofilerad stadsdel i världsklass". Läs mer!
 • Upplands Väsby kommun beviljas 600 000 kronor för "Väsby sjöstad - en ny miljöriktig stadsdel vid Mälaren". Läs mer!
 • AB Uppsala Kommuns Industrihus beviljas 800 000 kronor för "Exploatering Librobäck". Läs mer!
 • Västerås stad beviljas 540 000 kronor för "Program för omvandling av Västerås stationsområde med närområde". Läs mer!
 • Östersunds kommun beviljas 2 700 000 kronor för "Storsjöstrand - den kreativa stadsdelen". Läs mer! 

Investeringsprojekt 2009

 • Malmö stad beviljas 29 740 000 kronor i investeringsstöd för Hållbar stadsutveckling Malmö - från Öst till Väst (HS Malmö). Läs mer!
 • Stockholms stad beviljas 55 290 000 kronor i investeringsstöd för Stockholm Järva. Läs mer!
 • Umeå kommun beviljas 33 670 000 kronor i investeringsstöd för Ålidhem - den hållbara kulturstadsdelen. Läs mer!


  

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget