Miljonprogrammet - framtidens stad

2012-03-07

I en avrundande paneldiskussion före lunch deltog från vänster; Nilsson Samuelsson, Anna Maria Orru, Erik Stenberg, Ola Broms Wessel och moderator Julia Svensson. 

Den 7 mars arrangerade Spridd AB, Delegationen för hållbara städer, KTH Starka forskningsmiljöer Architecture in the Making, Stockholms arkitektförening och Färgfabriken ett seminarium om miljonprogrammet. 300 var anmälda varför viss
del av seminariet fick visas simultant.

Syftet med dagen var att undersöka hur nedgångna hus från miljonprogrammet kan bli framtidens gröna sociala boende, t.ex. genom nya former av kollektivt boende som innehåller privata bostäder med tillgång till gemensamma rum och tjänster, utveckling av upplåtelseformer, nya lösningar av det befintliga beståndet, tekniska förändringar i ett socialt perspektiv, energieffektivisering och lokala försörjningssystem. Dessa frågor belystes av internationella och svenska forskare och praktiker som deltar i projektet "Från loftgångslänga till framtidens gröna sociala boende".

Seminariet riktade sig till såväl praktiker som studenter och forskare inom stadsbyggnad, arkitektur, bostadsförvaltning, i synnerhet de som arbetar med förnyelse av miljonprogrammet.

Moderator under dagen var Julia Svensson, journalist och redaktör på DN Kultur.

Nedan följer ett bildreportage från förmiddagen. Du kan också se hela seminariet på film via KTH Livestream.

Program

Faktablad

Här kan du hämta föredragshållarnas filer!


Det ekonomiska stödet

 

Karin Hermansson från Delegationen för hållbara städer presenterade det ekonomiska stödet, som synes användes dubbla projektorer och på nästa bild så förstår du varför!

 


Fullsatt!

Miljonprogrammets byggsystem

Erik Stenberg, prefekt på KTH Arkitekturskolan redovisade resultatet av en påbörjad inventering av miljonprogrammets byggsystem som hävdar att det krävs mer kunskap om byggsystemen inför kommande miljardinvesteringar.

 Urban Metabolism - matkultur för miljonprogrammets förnyelse

Kan man hitta en grön social strategi för miljonprogramsområden genom att imitera naturen och främja en matkultur med måltiden, matlagning, inköp, resurs-hushållning och odlande i fokus? Svaret blev ja när arkitekten Anna Maria Orru föreläste.

 

Miljonprogram - kulturminne, stadsdel och grannskap

Alla byggda miljöer speglar de omständigheter som rådde när man planerade, byggde, rev och byggde om. Men hur är det med miljonprogrammet? Den frågan ställde Nilsson Samuelsson, arkitekt och verksam vid stadsbyggnadskontoret i Dresden.

 

 

 

 

Miljonprogrammet framtidens gröna sociala boende

Ola Broms Wessel, initiativtagare och huvudarrangör för dagen tog upp frågan om hur miljonprogramsområden kan utvecklas. Han beskrev möjligheterna och problematiken med att få en attraktiv miljö för klimatsmart boende och ökad kollektivitet och livskvalitet. Här ser vi Ola gå igenom dagens program med moderatorn Julia Svensson från Dagens Nyheter.

 

 

Simultanteve


Färgfabriken

Foton: Hans Gustafsson.

 

 

Tillbaka till listan

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget